do strony glownej wydziału  strona główna katedry   English version | adresy i telefony na wydziale     
Informacje dla studentów
Studia Podyplomowe
Strona główna
Program studiów
Kontakt

Do pobrania
Kwestionariusz
Podanie
Pliki w formacie RTF (ZIP)

Ćwiczenia

 
Podyplomowe Studia Organizacji Badań i Analizy Danych
Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Wydział Zarządzania

Katedra Statystyki

 

organizuje w roku akademickim 2011/2012

 

Podyplomowe Studia

Organizacji Badań i Analizy Danych

 

Studia rozpoczną się w październiku 2011

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 września 2011

(decyduje kolejność zgłoszeń)

 

 

 

 

Cel studiów i sylwetka absolwenta

Celem studiów jest kształcenie specjalistów w zakresie przygotowania i realizacji badań rynkowych oraz badań społecznych, jak również analizowania danych uzyskiwanych w toku badania lub pochodzących ze źródeł wtórnych. Każde badanie jest szczególne i rodzi swoiste problemy metodologiczne. Studia nauczą dostrzegać te problemy i je rozwiązywać, aby osiągać założone cele badania.

Absolwent studiów będzie posiadał podstawową wiedzę teoretyczną w zakresie metod i technik wykorzystywanych w badaniach statystycznych oraz praktyczne umiejętności, pozwalające na samodzielne przygotowanie i poprawne prowadzenie badania lub jego nadzorowanie. Zdobyta na studiach wiedza pozwoli mu na samodzielne jej uzupełnianie w miarę rodzących się potrzeb i w związku z zadaniami, wobec których może stanąć.

 

 

Środki realizacji

Zajęcia będą prowadzili doświadczeni naukowi pracownicy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz eksperci pracujący w instytucjach, które zajmują się badaniami społecznymi i rynkowymi.

Aby posiąść umiejętności praktyczne, będące celem kształcenia, słuchacze zorganizowani w kilkuosobowe grupy będą pod nadzorem wykładowców samodzielnie prowadzili badanie wybranego fragmentu rzeczywistości społeczno-ekonomicznej poprzez wszystkie fazy procesu badawczego, od przygotowania projektu badania począwszy, na analizie danych i sporządzeniu raportu kończąc. Skutecznie przeprowadzone i zakończone badanie będzie elementem decydującym o ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu. Część zajęć będzie prowadzona w formie paneli dyskusyjnych, będących forum wymiany doświadczeń i poznania szerokiego spektrum tematyki badawczej i sposobów rozwiązywania problemów.

Zajęcia z większości przedmiotów, przewidzianych w planie studiów, będą realizowane w laboratorium komputerowym, z wykorzystaniem zarówno arkuszy kalkulacyjnych, jaki specjalistycznych programów statystycznych.

 

Rekrutacja

Oczekiwania formułowane pod adresem kandydatów

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich i magisterskich). Adresowane są one głównie do osób, które zajmują się lub będą się zajmowały prowadzeniem częściowych badań statystycznych z zakresu zjawisk społecznych i ekonomicznych. Studia są także adresowane do osób, które pragną uzyskać lub pogłębić swoją wiedzę o sposobach analizowania danych liczbowych.

 

Wymagane dokumenty:

·         Podanie o przyjęcie na studia (wg wzoru).

·         Kwestionariusz osobowy (wg wzoru).

·         Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona kserokopia dyplomu.

·         1 zdjęcie.

Warunkiem uruchomienia określonej specjalności jest nabór min. 20 osób.

 

Koszt uczestnictwa:

Cena studiów: 2350 zł/semestr (studia obejmują dwa semestry).

 

Forma:

Studium prowadzone jest w trybie zaocznym.

Spotkania 2 razy w miesiącu.

Łączna liczba godzin: 210 (105 w każdym semestrze).

Czas trwania:2 semestry

 

Terminy spotkań:

październik 2011 - czerwiec 2012

Godziny zajęć: sobota 9.00 - 18.00, niedziela, 9.00 – 16.00, rez. piątek 16.00 - 21.00,

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału